May 10

Прв Македонски симпозиум за ХАЕ

На 5ти април 2013 година на Медицинскиот факултет во Скопје беше одржан Прв македонски симпозиум за Хередитарен ангиоедем (ХАЕ) со цел да се информира стручната јавност (доктори, медицински лица, сестри, студенти и специјализанти) за ова ретко заболување, но и семејствата и пошироката јавност за самото заболување, можните терапии и секојдневниот живот на пациентите Continue reading